Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Dobrý den,

velmi náročná disciplína… 🙂

myslím, jsem si vědom něčeho a jsem vědomý nebo při vědomí.

pozoruji, že když tady dám články o vědomých ženách, ne vždy je každému jasné, o čem se tam píše.

Vědomí, někde také nazýváno duše, je úzce spjato s tím být vědomý.

Dle různých filozofických systémů či náboženství znamená být vědomý, mít spojení se svou duší, která ví vše a máme s ní navazovat kontakt, co nejvíce to jde např. meditací, neb s ní se vracíme ke své podstatě a k tomu kým jsme, ale naším Egem a vnímáním je vše, dokud se nestáváme vědomými, zastřeno iluzí – Mayou.

http://www.zivotvpritomnosti.cz/clanky/co-je-to-vedomi-ramana-maharisi/

Když říkám o někom, že je vědomý, myslím tím, že vědomý člověk přebírá zodpovědnost za svůj život a nepoukazuje na někoho, že za něco, co se v jeho životě děje, může někdo jiný.

Taktéž si uvědomuje, že jeho posuzování druhých lidí je odvozeno od jeho zkušeností, a vše, co se zrcadlí v jiných je jeho vlastní projekcí.

Vědomý člověk respektuje hranice své i hranice druhých. Vědomě komunikuje, což není komunikace o vzájemném obviňování a konfrontace, ale naslouchání s plnou pozorností tomu druhému, a jak si doposlechne něčí názor, vysloví jasně ten svůj a vysvětlí svůj postoj. Vnímá své pocity, soucítí, naslouchá, neposluhuje, nepovyšuje se, radí na vyžádání, nemanipuluje, respektuje a miluje. Miluje všechno a všechny bez rozdílu a beze strachu ze ztráty sebe sama a vlastního Ega. Miluje však tak, že respektuje komfortní zóny všech i sám sebe, bez toho máme pak tendenci někoho začít…
Vyhraňovat a vytvářet z něj ob읡 nebo si sami na ob읡 hrajeme. Ob읡 je velmi manipulativní role a to na obě strany. Vědomý člověk si uvědomuje své strachy, nedostatky, mentální i emoční bloky a snaží se s nimi něco dělat a nežit s nimi. Při tomto uvědomění si těchto věcí, se dostáváme k žití v přítomném okamžiku a začínáme věnovat plnou pozornost našemu počínání.
Co je to Vědomí pěkně popisuje wikipedie: Vědomí – (od vědět) je ústředí integrované psychické činnosti člověka a v různé míře i dalších živočichů, zahrnující všechno, čemu právě věnují svoji pozornost. Vědomí integruje rozmanité duševní či mentální činnosti (vnímání, myšlení, cítění, vyjadřování, paměť, pozornost atd.) a do jisté míry je řídí. U člověka umožňuje sebereflexi, v níž se samo stává předmětem pozornosti. Je zdrojem vůle a volních aktů, rozhodování, a tudíž i jakýmsi ohniskem či středem lidské osoby. Současná věda chápe vědomí jako projev mozkové a nervové činnosti, jež zkoumá fyziologickými prostředky.
A já dodávám: „Je dobré zvědět toho co nejvíce o našem vědomí, duši, o světě i sami o sobě, abychom mohli být více vědomí a při plném vědomí, v přítomnosti a plné pozornosti žili své životy!“

Odebírejte můj newsletter

Zadejte email a buďte upozorněni pokaždé, když vyjde nový článek!

Sdílejte

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Odcházíte? Je tu eBook
ZDARMA JAKO DÁREK

Co potřebuješ, abys byl pro ženy žádaným milencem a partnerem…

  • Co bys říkal tomu, kdybys už navždy neměl obavy z žen, ale naopak jsi jim rozuměl a už navždy uměl ženy milovat…
  • Jak by se ti líbilo být středem pozornosti žen s vědomím, že pro každou můžeš být skvělým milencem a partnerem…
  • Umět si ženu nejen získat, ale i udržet a naplnit tak poslání skvělého muže…
  • Naučit se, jak na ženské tělo hrát jako na dokonalý hudební nástroj…
  • Díky svoji vášni, energii, jistotě, sebevědomí, přirozenosti a opravdovosti…

Zaregistrujte se k odběru a Ebook je Váš!